CDN คืออะไร? CDN มีประโยชน์กับเว็บไซต์ของเรายังไง?

CDN คืออะไร?

สำหรับ CDN หรือ Content Delivery Network คือระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ของเครื่องเชิฟเวอร์จำนวนมาก ที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยเชิฟเวอร์เหล่านั้นจะทำการเชื่อมต่อกันผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลให้ไปถึงผู้รับปลายทางให้เร็วที่สุด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น ได้ตลอดเวลา

ประโยชน์จากการใช้ CDN

CDN ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เจ้าของ Content และแอพพลิเคชัน รวมไปถึงผู้ให้บริการเครือข่ายหรือ ISP

  • ISP: ด้วยอัตราการใช้งาน Online Streaming และ Video on Demand ที่เติบโตสูงขึ้น CDN เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชมให้เหมาะสมต่ออุปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต รวมไปถึงช่วยลดปริมาณทราฟฟิคที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายและเซิฟเวอร์หลักโดยการกระจาย Content ไปเก็บไว้ยังระบบ CDN นอกจากนี้ ISP ยังสามารถนำ CDN ไปจัดทำเป็นโซลูชันร่วมเพื่อนำเสนอขายต่อองค์กรขนาดใหญ่และเจ้าของ Content ได้

สรุปรายละเอียดของ CDN ดังนี้

1. It increases the parallelism available.

ปกติ Browser จะทำการดงข้อมูลพร้อมๆกันจาก Webisite เดียวกันได้ประมาณ 3–4 request ดังนั้น ถ้าเราตั้งไฟล์บางอย่างของเรา เช่น jQuery, Boostrap ให้ไป request จาก CDN แทน User ก็จะสามารถโหลด Website ของเราเสร็จได้เร็วขึ้น

2. It increases the chance that there will be a cache-hit.

เรื่องนี้เกี่ยวกับ cache เล็กน้อยครับ ปกติ CDN จะให้บริการไฟล์ที่เรานิยมใช้เพื่อพัฒนา Website กันอยู่แล้ว เช่น jQuery ดังนั้นเวลา User ที่เคยเข้า Website อื่นที่เรียกใช้ jQuery จาก CDN ที่เดียวกัน Browser ของ User
จะไม่ต้องไปโหลดจาก CDN ใหม่อีกรอบครับ เพราะว่า Browser ได้ทำการเก็บไฟล์นั้นไว้แล้ว

3. It ensures that the payload will be as small as possible.

CDN จะให้ file ที่ compress แล้วเสมอ, ก็จะทำให้ user โหลดไฟล์เร็วขึ้น

4. It reduces the amount of bandwidth used by your server.

ลด bandwidth ที่ server ของเรา (แน่นอนครับเพราะ user ไป request ที่ CDN นั้นๆแทน)

5. It ensures that the user will get a geographically close response.

CDN จะเลือก server ที่ใกล้ user นั้นที่สุดในการส่งไฟล์ ให้ user เพื่อลด latency (ทำให้ user โหลดเร็วขึ้น)

6. They will automatically keep your scripts up to date

อันนี้เป็นทางเลือกครับสำหรับคนที่ต้องการไฟล์ version ล่าสุดเสมอ คือ CDN สามารถส่ง version ล่าสุดของไฟล์นั้นๆได้ เช่น ต้องการ jQuery version ล่าสุดเสมอ

7. High-capacity infrastructures

ยกตัวอย่างคือ Google CDN, เร็ว แรง ล่มยาก, ด้วยเหตุผลที่ว่ามานี้ทำให้ การใช้ CDN เป็นประโยชน์ในการเพิ่ม performance ของ website เราอย่างมากเลยนะครับ แถมฟรีอีกด้วย

We can design our own lives. zdium.com.

We can design our own lives. zdium.com.